Årets beste avlsråner

Årets beste avlsråner

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Begge årets vinnere er "trøndere"; født i avlsbesetninger i Trøndelag. 

De beste avlsrånene bidrar til stor avlsfremgang for populasjonene. De kjennetegnes ved høye avlsverdier, og har fått mange avkom som også har prestert godt i avlssystemet. 

Beste landsvinråne

Landrø

Lorents og Aud Jorunn Landrø har avlets frem årets beste landsvinråne. 

Prisen for beste landsvinråne gikk til 219555 Kavaler. Kavaler, sønn av eliterånen Helmet, ble født 9. juni 2011 hos Aud Jorun og Lorents Landrø, Skaun i Sør-Trøndelag. Besetningen drives i dag i samarbeid med neste generasjon, sønnen Even.

Kavaler kom til råneteststasjonen Norsvin Delta 24. august 2011 og avsluttet testen 24. oktober 2011. Kavaler ble far til 268 kull og hadde 30 sønner i rånetest, hvorav hele 7 ble eliteråner. Kavaler oppnådde en avlsverdi på 137. Døtrene har fått til sammen 265 kull i foredlingsbesetningene. De har i gjennomsnitt hatt 1,19 døde og 11,21 avvente per kull. Gjennomsnittet for alle purker har i samme periode har vært 1,75 døde og 10,67 avvente. Døtrene til Kavaler har med andre ord en dødelighet på avkommet som bare er to tredeler av av gjennomsnittet! Samtidig har treukersvektene vært 0,37 kg over gjennomsnittet. Rånen har altså vært en viktig årsak til at vi i den senere tid har oppnådd en betydelig forbedring av moregenskapene i landsvinpopulasjonen.

Beste durocråne

Prisen for beste durocråne gikk til 226581 Olm. Han ble født 6. februar 2012 hos Grete og Joar Rekkebo, på Frosta i Nord-Trøndelag. Faren Ostara kom også fra Rekkebo. Olm kom til Norsvin Delta 26. april 2012 og avsluttet testen 30. juni 2012. Han gjorde sine saker godt i testen: Daglig tilvekst i testperioden var på 1126 gram og fôrforbruket var på 1,99 kg fôr per kg tilvekst. CT-kjøttprosent på 58,6 var ikke spesielt høy, slakteprosenten derimot var bra, 72,95 %. Olm oppnådde en avlsverdi på 132. Han har blitt far til 27 kull og hadde 29 sønner i rånetest hvorav hele 8 ble eliteråner. 

Rekkebo

Joar og Grete Rekkebo med statuett for årets beste durocråne.

Rånen og dens slektninger har prestert over gjennomsnittlig både på produksjon og slaktekvalitet, de to viktigste egenskapsgruppene i avlsmålet på Duroc. Rånens avlsverdi er på 117 på produksjon og 115 på slaktekvalitet. På grunn av negative genetiske sammenhenger mellom disse egenskapsgruppene er dette ikke så ofte tilfelle. Dermed ender rånen opp med en svært god total avlsverdi, heter det i begrunnelsen for rånestatuetten. 

Norsvin gratulerer årets vinnere!

 

Foto prisutdelinger: Erling Mysen.