Årets beste avlsråner

Årets beste avlsråner

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Rånene Heros og Grut er årets beste!

De beste avlsrånene bidrar til stor avlsfremgang for populasjonene. De kjennetegnes ved høye avlsverdier, og har fått mange avkom som også har prestert godt i avlssystemet. Oppdretterne av rånene ble hedret på Norsvins avlsbesetningsmøte på Hamar 16. november.

Landsvin

Prisen for beste landsvinråne gikk til rånen 243327 Heros. Heros ble født 26. desember 2013 hos Ove Bruheim, i Hornindal. Heros avsluttet Norsvins rånetest 10. juni 2014. Han ble far til 273 kull og 915 avkom ble unggrismålt. Heros sine døtre har fått 211 kull i Norsvins foredlingsbesetninger. De har i gjennomsnitt hatt 14,78 totalfødte og avvent 12,05 grisunger per kull. Dette er 0,91 flere totalfødte og 1,1 flere avvente enn gjennomsnittet for alle purker i samme periode. Heros ble far til 273 kull, hadde 24 sønner i rånetest hvorav en ble eliteråne på Norsvins seminstasjon. 

Duroc

Prisen for beste durocråne gikk til 248267 Grut. Han ble født 10. august 2014, hos Grete og Joar Rekkebo på Frosta, Nord-Trøndelag. Grut kom til Delta 30. oktober 2014 og avsluttet rånetesten 11. januar 2015. Han oppnådde gode resultater fra testen. Daglig tilvekst i testperioden var 1143, 5 gram per dag, med et fôrforbruk på 1,90 kg fôr per kg tilvekst. Rånen hadde også gode resultater for slaktekvalitet med en CT- kjøttprosent på 64,5 og slakteprosent på 74,5. Grut har blitt far til 72 kull, hadde 46 sønner i rånetest hvorav hele 8 ble eliteråner på seminstasjonen. 156 avkom ble felttestet.