Avlslære

Hvordan blir neste generasjon bedre enn den forrige? På Norsvinsenteret på Hamar finnes informasjon om 600 000 avlsdyr med data tilbake til 1985.

På bakgrunn av dette, beregnes det hver natt nye avlsverdier, noe som gjør at avlsbesetningene rekrutterer de beste purkene, avlsforskerne kan velge ut de beste rånene til teststasjonen og til slutt sørge for at de aller beste rånene blir satt inn på seminstasjonen. Så lenge alle delene i systemet fungerer som det skal, vil neste generasjon alltid bli litt bedre enn den forrige. Her under ”Avlslære” kan du lære mer om bakgrunnen for avlsarbeidet.

Avlsordliste

28.06.2012

Avlsmål

28.06.2012

Et avlsmål angir retningen i avlsarbeidet. Det definerer hvilke egenskaper hos grisen vi ønsker å utvikle med avlen, og bestemmer hvor mye hver egenskap skal vektlegges.

Les mer

Avlsmetode

28.06.2012

Moderne avlsarbeid skjer over store deler av verden på et utall av arter. Opplegget varierer fra art til art og fra land til land. De fleste seriøse avlsopplegg på gris baserer seg på et krysningsavlsopplegg. Hovedårsaken til dette er at grisen har forholdsvis god fruktbarhet, i hvert fall sammenlignet med tradisjonelle husdyrarter som for eksempel storfe og småfe.

Les mer

Avlsverdiberegning

28.06.2012

Når vi skal selektere, ønsker vi å finne de dyrene som har de beste genene (genotypen). Disse dyrene vil vi skal bli foreldre til neste generasjon.

Les mer

Arvbarhet

28.06.2012

Når vi registrerer ulike egenskaper, ser vi at ulike dyr presterer ulikt. Vi avdekker variasjon – altså fenotypisk variasjon. Utfordringen er å finne ut hvor mye av denne variasjonen som skyldes genene og hvor mye som skyldes miljøet. Når vi avler dyr, er vi nemlig interessert i å finne de beste genene og sørge for at de bringes videre til neste generasjon.

Les mer

Arv og miljø

28.06.2012

Fenotype, genotype og miljø

Les mer

Biologisk bakgrunn

28.06.2012

Grunnlaget for alt avlsarbeid er at alle egenskaper er mer eller mindre arvelige og kunnskapen om hvordan egenskapene nedarves fra foreldre til avkom.

Les mer