Avlsprogram

Norsvins avlsprogram skal sikre en effektiv, sunn og robust gris, som er konkurransedyktig i ulike produksjonsmiljø. Avlsprogrammet skal sikre god kvalitet på sluttproduktet, og bidra til en etisk og bærekraftig produksjon. 

Norsvin er unik i verdenssammenheng i det å kombinere interessene til produsenter, foredlingsindustri og forbruker i avlsarbeidet. Interessene til de ulike leddene i verdikjeden balanseres i vårt avlsprogram. 

Registreringene som gjøres ute i avlsbesetningene danner hovedgrunnlaget for seleksjonen av avlsdyr. I tillegg bidrar unggrismålingsplattformen med viktige eksteriøregenskaper, CT videreutvikles som et av våre viktigste verktøy, og nye analysemetoder styrker avlen for kjøtt- og fettkvalitet. Genomisk seleksjon utvikles som et viktig supplement. 

Siden starten i 1958 har Norsvin utviklet den norske grisen gjennom målrettet avlsarbeid. Produksjonskostnadene øker, og effektiviteten i produksjonen er viktigere enn noen gang. I mer enn 50 år har vi avlet for effektivitet og kvalitet i alle ledd. Det har gitt et avlsmateriale med unike egenskaper. 

Supergris

Visste du at:

  1. Norsvin investerer rundt 30 % av egen omsetning i forsknings- og utviklingsarbeidet
  2. Avlsarbeidet baseres på en høyteknoligisk seleksjonsplattform, som inkluderer CT-scanning og FIRE fôrstasjoner i rånetest
  3. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og distribueres til utenlandske kunder gjennom selskapet Topigs Norsvin

Se også våre internasjonale hjemmesider: www. topigsnorsvin.com