Avlsweb

FOR PÅLOGGING - klikk her: AVLSWEB

Forsinket avlsdverdier for landsvin i dag (mandag 26. juni)

26.06.2017

Avlsverdiene for landsvin er forsinket i dag og blir ikke tilgjengelig før i kveld.

Vi beklager dette!

Les mer

Ingrisdata registrert i perioden lørdag kveld til natt til mandag har gått tapt!

20.06.2017

Ingrisdata registrert i perioden lørdag kveld kl. 20.00 til natt til mandag kl. 02.00 har gått tapt og må registreres på nytt!

Les mer

Ingen avlsverdiberegning på landsvin i dag

20.06.2017

Avlsverdiberegningene for landsvin har stoppet opp i natt (natt til tirsdag 20. juni) og det blir derfor ingen oppdaterte avlsverdier for landsvin i dag.

Vi beklager dette!

Les mer

Ingrisdatabasen er nede

19.06.2017

Ingrisdatabasen hos Animalia er nede og verken Ingris eller deler av Avlsweb (de rapportene som henter data fra Ingris) er tilgjengelig. Vi beklager dette og håper feilen skal være løst snart!

Les mer

Fortsatt problemer med registrering i Ingris?

18.05.2017

Vi har tidligere i år fått tilbakemeldinger om problemer med å få registrert data i Ingris. Disse feilene er nå rettet, men opplever dere fremdeles problemer ved registrering, ta kontakt med Solveig Kongsrud, tlf. 97707618, epost: solveig.kongsrud@norsvin.no.

Les mer

Utivda vevsprøvetaking i foredlingsbesetningene

18.04.2017

(Denne saken står også i aprilutgaven av Avlsnytt). Vi starter med utvida vevsprøvetaking i foredlingsbesetningene som en frivillig ordning fram til endelig løsning er på plass. Les mer om dette her.

Les mer

Avlsnytt

18.04.2017

Her kan dere  lese aprilutgaven av Avlsnytt. Foredlingsbesetningene bør merke seg saken om utvida vevsprøvetaking!

Les mer

Avlsverdiene for landsvin blir forsinket i dag, tirsdag 18. april

18.04.2017

Avlsverdiene på landsvin er forsinket og blir ikke tilgjengelig før sent i ettermiddag (tirsdag 18. april).

Les mer

Endringer i avlsverdiberegningene for landsvin

02.03.2017

Det er større endringer i avlsverdiene  enn normalt for landsvin. Årsaken er at det er foretatt en forbedring av beregningene av genomisk slektskap. Dette endringen ble innført i beregningene natt til torsdag 2. mars.

Les mer

Uttrekk og beregning av avlsverdier

20.02.2017

Etter at vi inkluderte mange nye genotyper 8. og 9. februar (2.456 landsvin, 259 duroc) har vi slitt med at avlsverdiberegningene har tatt lengre tid enn før.

Les mer

Avlsbesetningsmøtet arrangeres på Hell 16. og 17. november!

05.02.2017

Avlsbesetningsmøtet i år arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal, torsdag og fredag 16. og 17. november.  Vi starter med kaffe og innregistrering kl. 10.00, møtestart kl. 10.30. Vi avslutter fredag med lunsj kl. 13.00  Sett av datoen og bestill flybilletter i god tid!

Les mer

Genotypene er forsinket

01.02.2017

På grunn av at vi i januar la om rutinene for genotyping, har disse nå blitt forsinket og er ventet klare i midten av februar.  De nye rutinene innebærer at vi sender alle landsvinprøver til USA for genotyping. Dette førte til en forsinkelse på den første forsendelsen på grunn av ekstra arbeid for BioBank, forsendelsestid til USA og leveringstid av resultater fra laben der. Genotypene er ventet klare i midten av februar. For framtidige forsendelser jobber vi for at genotypene vil være tilgjengelige som normalt.

Les mer

Avlsverdiene er nå tilgjengelig på Avlsweb!

19.01.2017

Etter at vi har hatt problemer med beregningen av avlsverdiene de to siste døgnene, er nå avlsverdiene igjen tilgjengelig på Avlsweb!

Les mer

Kurs for avlsbesetninger

18.01.2017

Norsvinskolen arrangerer kurs for avlsbesetninger onsdag og torsdag 8. og 9. februar i våre kurslokaler i Teglgården. Kurset er gratis.  Vedlagt er invitasjon og program for kurset.  

Les mer

Ny statuskode på Ingris statuslogg: Kode 13=Kjønn er ikke registrert på alle levendefødte

09.01.2017

Det er nå blitt lagt til en ny statuskode 13 på Ingris statuslogg: «Kjønn er ikke registrert på alle levendefødte». Denne vil gjelde for alle kull født f.o.m. 01.01.2017.

Les mer

Avlsnytt desember

21.12.2016

Her kan dere lese desemberutgaven av Avlsnytt som dere også om kort tid vil motta i posten.

Vi ønsker dere en riktig god jul!

Les mer

Konvertering av foredlingsbesetninger til SPF

14.12.2016

Vi jobber nå med å planlegge og prioritere i hvilken rekkefølge konvertering til SPF skal skje for landsvin foredlingsbesetningene. Det er derfor viktig at alle besetninger som ønsker å være med i vurderingen i første runde gir oss en rask tilbakemelding!

Les mer

Avlsverdiene tilgjengelig i Avlsweb

09.12.2016

Nå er  avlsverdiene lest inn og er tilgjengelig i Avlsweb og alle rapportene skal fungere normalt!

Les mer

NB! Bestilling av øremerker i foredlingsbesetningene i 2017

09.11.2016

På grunn av innføring av utvida genotypoing i løpet av 2. kvartal neste år, er det vitkig at dere ikke bestiller flere øremerker enn høyst nødvendig for 2017!

Les mer

Rapporten "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

09.11.2016

Den ny rapporten "Puljegjennomsnitt" er nå på plass igjen på Avlsweb.

Les mer

Program for Avlsbesetningsmøtet

09.11.2016
Program.doc 46,50 kB

Her er programmet for Avlsbesetningsmøte onsdag 16. november. Vel møtt!

Les mer

Om rapporten "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

26.10.2016

Vi har nylig publisert en ny rapport på Avlsweb: "Puljegjennomsnitt" (se egen informasjon om dette her på Avlsweb). Vi har imidlertid oppdaget en feil i rapporten som gjelder opptelling av antall fedre og morfedre.  

Les mer

Ny rapport "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

25.10.2016

Det er en ny rapport tilgjengelig på Avlsweb for foredlingsbesetningene. Den heter "Puljegjennomsnitt" og viser, som navnet tilsier, nøkkeltall for alle puljene i besetningen.

Les mer

Avlsverdiberegningen er forsinket i dag (tirsdag 18.10)

18.10.2016

Avlsverdiene for duroc er nå ferdigkjørt og tilgjengelige. Avlsverdiene for landsvin forventes å være tilgjengelig ca. kl. 12.00.

Les mer

Avlsnytt - oktober

05.10.2016

Her kan dere lese siste utgave av Avlsnytt, oktober 2016.

Les mer

Seleksjonsverdi purker i avlsbesetningsoppgjøret

30.09.2016

Det er gjort en endring i «Seleksjonsverdi purker» i avlsbesetningsoppgjøret for landsvin foredling.

Les mer