Avlsweb

FOR PÅLOGGING - klikk her: AVLSWEB

Invitasjon og program for Avlsbesetningsmøtet

23.09.2016

Her er invitasjon og program til årets avlsbesetningsmøte onsdag 16. november. Dette har dere også fått tilsendt på epost. Vi ses på Hamar!

Invitasjon.pdf 120,83 kB
Program.pdf 61,79 kB
Les mer

Ny rapport "Besetningsgjennomsnitt, aktive purker" på Avlsweb

15.09.2016

Det er  en ny rapport tilgjengelig på Avlsweb for foredlingsbesetningene. Den har vi kalt «Besetningsgjennomsnitt, aktive purker» og viser gjennomsnittlige verdier for aktive purker (bedekt/griset eller bare for de som har griset) i alle besetninger som leverer råner til test.

Les mer

Uregistrerte vevsprøver av purker

17.06.2016

Delta mottar en del vevsprøver fra purker hvor GSID ikke er registrert. Dette skal gjøres i rapporten «GS-id Multireg» på Avlsweb etter at GS-ID merkene er satt øret på purka og før de sendes med dyrebilen! Dersom dette ikke blir gjort, kan vi fra nå av risikere å miste genotyper for disse dyrene.

Les mer

Informasjon om genotyper finner dere nå på Avlsweb

31.05.2016

 Informasjon om hvorvidt genotyper inngår i avlsverdiberegningene er nå tilgjengelig i Avlswebrapporten «Felttest - rangering». Dere finner forklaring på den nye kolonnen ved å peke på den.

Les mer

Nå kan dere melde dere på Gris i '16 og avlsbesetningsmøte!

20.05.2016

Avlsbesetningsmøtet og Gris i '16 arrangeres onsdag til fredag 16.-18. november. Dere kan melde dere på her: www.grisi16.no. Meld dere på før 1. juli og få redusert pris!

Les mer

Avlsverdier for landsvin og duroc

15.02.2016

Avlsverdiberegningene for Landsvin har hatt en liten justering i helgen  og nå skal avlsverdiene både for Landsvin og Duroc være i orden!

Les mer

Avlsverdiene er nå i orden for både Landsvin og Duroc

11.02.2016

I gjennomsnitt har seleksjonsverdiene på aktive landsvinpurker økt med 21.7 poeng og de fleste purkene har fått økt seleksjonsverdien med mellom 19 til 25 poeng. I tillegg til endringene i avlsmålet har genotyper av 2956 landsvinpurker fra USA blitt inkludert i avlsverdiberegningene. Gjennom genomisk slektskap har disse dyrene i noen grad påvirket avlsverdiene, spesielt morsegenskapene. Vi ser at spredningen av avlsverdiene har økt litt, som betyr at sikkerheten på avlsverdiene også har økt.

Les mer

Om avlsverdier

10.02.2016

Avlsverdiene for duroc er nå i orden. I gjennomsnitt har seleksjonsverdien på aktive purker økt med 18,4 poeng. De aller fleste purkene (ca. 80 %) har fått økt seleksjonsverdien med mellom 16 og 21 poeng. Avlsverdiene for landsvin er dessverre fortsatt ikke ferdig, men vi regner med å ha dem klare i løpet av 2-3 timer.

Les mer

Innføring av omfattende endringer fra 9. februar!

04.02.2016

Tirsdag 9. februar innføres nytt avlsmål, nye rasekoder og endring i standardiseringen av avlsverdiene. Dette vil påvirke avlsverdiene f.o.m. onsdag 10. februar!

Les mer

Avlsweb - Treukersrapportene fjernet fra Avlsweb

25.01.2016

Vi har fjernet treukersrapportene fra Avlsweb. Istedet oppfordres dere til å bruke tilsvarende rapporter i Ingris. På sikt vil vi utvikle nye treukersrapporter og legge ut ny versjon på Avlseweb.

Les mer

Sædbestillingsrutiner for avlsbesetningene

12.01.2016

Her kan kan dere lese om endringer i sædbestillingsrutinene. Ved bestilling av landsvin elite anbefales det å bestille via telefon/telefonsvarer.

Les mer

Endringer i krav til råner som leveres til test

08.01.2016

Klikk her for å lese om endringene i krav til testråner som leveres til Delta.

Les mer

Innføring av nye rasekoder og endringer i avlsmålet er utsatt til onsdag 10. februar

08.01.2016

Utsettelsen gjelder innføring av nye rasekoder, endringer i avlsmålet og ny standardisering av avlsverdinivået.

Les mer

Avlsbesteningsoppgjøret for perioden 1. oktober 2014-30. september 2015

25.11.2015

Avlsbesetningsoppgjøret for perioden    1. oktober 2014 - 30. september 2015 finner du her.

Les mer

MRSA: oppdaterte råd fra Norsvin

06.10.2015

Norsvin har valgt å oppdatere sine smittevernråd rundt MRSA og testing av folk. Dette gjelder hvem som bør teste seg for MRSA, og smittevern inntil negativt prøvesvar foreligger. Se oppdateringer her.

Les mer

Følgeseddel til vevsprøver - mulig å skrive ut denne fra "GS Multrireg" på Avlslweb"

12.08.2015

Det er nå mulig å skrive ut skjemaet "Følgeseddel til vevsprøver" fra Avlsweb. Les mer om dette her.

Les mer

Avlsmålet for landsvin og duroc er justert med virkning fom. 16. juli.

16.07.2015

Formålet med endringen er å styrke konkurransesituasjonen for både landsvin og duroc. Vi ser at trenden for tilvekst og fôrforbruk over tid har vært veldig god for landsvin. Dermed har vi mulighet for å legge litt mindre vekt på dette slik at vi kan bruke mer krefter på det som er primæroppgaven, nemlig å lage et selvgående og holdbart mordyr som er i stand til å produsere mange og livskraftige smågris. Når det gjelder duroc, ser vi at vi trenger å styrke framgangen først og fremst på tilvekst. Vektleggingen på denne egenskapen er derfor økt noe sammenlignet med de andre egenskapene. Vi forventer at framgangen på tilvekst og fôrforbruk vil øke, samtidig som målet er øke muskelfylden og ta vare på kjøttkvaliteten.

Les mer

Info. om justering av avlsmål

15.07.2015

Vi minner om justeringen av avlsmålet for landsvin og duroc med virkning fra og med i morgen, 16. juli.

Les mer

Avlsnytt nr. 2 2015

03.07.2015

Sommerutgaven av avlsytt kan du  lese her:

Les mer

Endringer i avlsmålet for landsvin og duroc fra torsdag 16. juli

25.06.2015

Avlsmålet for landsvin og duroc blir justert fra og med torsdag 16. juli. Les mer om de viktigste endringene her.

Les mer

Avlsnytt nr. 1 2015

31.03.2015

Er tilgjengelig her:

avlsnytt_mars.pdf 242,70 kB
Les mer

Registrering av GS ID på alle bedekte purker (landsvin foredling)

09.03.2015

Nå er det tilrettelagt for at landsvin foredlingsbesetninger kan registrere GS ID på alle bedekte purker i rapporten "GS ID Multiregistrering" på Avlsweb. Det tar lang til å få generert dette registreringsskjermbildet, men det jobbes med å få dette til å gå raskere!

Les mer

Utbetalinger for Ingris-registreringer - veide smågris

10.02.2015

På denne ukas utbetalinger til foredlingsbesetingene (tirsdag 10. februar)  har vi fått med en del utbetalinger for veide smågris, men det er fortsatt mange smågris vi ikke har fått utbetalt for. Feilen er funnet og de kullene det gjelder vil være med på neste ukes utbetalinger.

Les mer