Avlsweb

FOR PÅLOGGING - klikk her: AVLSWEB

Avlsverdiene i Ingris og på Avlsweb

04.02.2015

Det har i en periode ikke vært samsvar mellom avlsverdiene i Ingris og på Avlsweb. Dette skyldes at avlsverdiene i Ingris ikke har blitt oppdatert. Dette er i orden igjen nå!

Les mer

Avls- og seleksjonsveridiene på landsvin

04.02.2015

På grunn av en feil i uttrekket til avlsverdiberegningene for landsvin, har data på morsevne fra 2015 ikke har blitt med i avlsverdiberegningene. Dette er rettet og avls- og seleksjonsverdiene f.o.m. mandag 2.februar er korrekte.

Les mer

Avlsverdiene er oppdatert

19.01.2015

Oppdaterte avlsverdier per 19. januar er nå tilgjengelig på Avlsweb.

Les mer

Seleksjons- og avlsverdiene er igjen korrekte for duroc

17.01.2015

I går, fredag, var seleksjons- og avlsverdinivået for duroc lavere enn normalt pga. at konstantene ikke var oppdatert. Dette er nå i orden igjen og seleksjons- og avlsverdinivået er igjen på et normalt nivå.

Les mer

Kullseleksjon til Delta uke 3

12.01.2015

Som følge av endring i Ingris-databasen, er bestilling av råner til Delta utført mandag 12. januar. Oppdaterte lister er nå tilgjengelig på Avlsweb.

Les mer

Avlsnytt for desember

17.12.2014

Onsdag 13. desember sendes Avlsnytt ut til alle avlsbesetningene. Du kan også lese det her:

Les mer

Årets beste avlsråner

19.11.2014

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Begge årets vinnere er "trøndere"; født i avlsbesetninger i Trøndelag. 

Les mer

Norges beste avlsbesetninger på gris

18.11.2014

Norsvin kårer hvert år landets beste griseavlere. Årets vinnere har alle suverene resultater å vise til i sitt arbeid, og bidrar til stor avlsframgang for den norske grisen.

Les mer

Revidert Helse- og hygienereglement

03.10.2014

Her er revidert Helse- og hygienereglement for avlsbesetninger. Det er nå kommet inn et nytt punkt som omhandler LA-MRSA. Se spesielt på dette – pkt 4.2.4

Les mer

Endring i rapporten "Mottaksdata testråner"

12.09.2014

Rapporten "Mottaksdata testråner" er endret. Råner som er satt inn i test får ikke lenger publisert "Alder ved 35 kg" basert på mottaksvekt, men "Alder ved 40 kg" basert på vektene i test. En råne må ha minst tre vekter mellom 35 og 50 kg (samt normal vektutvikling) for at denne skal beregnes, og at den blir oppdatert med nye tall så lenge rånen er under 50 kg. Startdato og startvekt er ikke lenger relevant og vil bli fjernet fra rapporten så fort vi får anledning til det.

Les mer

Frist for påmelding av råner til test

19.08.2014

Frist for påmelding av råner til test er mandag kl. 15.00! 

Det er viktig at denne fristen overholdes pga at kjøreruter planlegges i forhold til antall påmeldte dyr, og dette har igjen konsekvenser for arbeidsfordelingen og logistikken på Norsvin Delta.

Les mer

Navn på Z-råner

16.07.2014

Vi gjør oppmerksom på at Z-rånene ikke lenger gis navn som starter med Z-. Rasen kommer fram av rasekoden på tuben (Z-line har rasekode 5555)

Les mer

Gledelig utvikling i spedgrisdødelighet og kullstørrelse

14.07.2014

I 2014 har det vært en betydelig nedgang i spedgrisdødelighet i landsvin foredlingsbesetninger sammenlignet med tidligere år. Gjennomsnittlig dødelighet er nå på 1,65 grisunger per kull, mot 1,79 i 2013. På samme tid har det vært en økning i antall levendefødte.

Les mer

Delavlsverdier for Topigs Z

04.07.2014

Vi har nå fått på plass delavlsverdier, samt ny total avlsverdi for Topigs Z. Dette gjelder alle egenskapsgrupper, bortsett fra kjøttkvalitet, hvor det ikke er informasjon tilgjengelig. 

Les mer

Avlsnytt juli 2014

27.06.2014

...finner dere i linken nedenfor. God sommer!

Avlsnytt juli 2014 (PDF)

Les mer

Avslnytt -april 2014

11.04.2014

kan du lese her:

Les mer

Endring i tilvekstegenskap i Avlsbesetningsoppgjøret

10.04.2014

Som en følge av nytt avlsmål, har vi nå erstattet «Alder ved 25 kg rånetest» med egenskapen «Alder ved 40 kg rånetest». Dette er et av delementene som inngår i  oppgjøret for foredlingsbesetninger som leverer råner til test. Dette har medført kun små endringer i oppgjøret, men kan ha medført at noen besetninger har gått en plass opp eller ned.

Les mer

Oppdatering av genomiske slektskapsfiler

21.03.2014

Tirsdag 25.mars, med virkning fra onsdag 26. mars, skal nye dyr som er genotypet inkluderes i slektskapsfilene for landsvin og duroc.

Les mer

Avlsmål

26.02.2014

Nye avlsmål for Landsvin og Duroc (per 28. januar 2014) finnes som PDF-dokumenter her:

Les mer

Inkludering av nye genomiske slektskapsfiler i avlsverdiberegningene

17.02.2014

Natt til torsdag 20. februar vil de genomiske slektskapsfilene bli oppdatert og inkludert i avlsverdiberegningene. Det vil si at vi har genotypet ytterligere 281 landsvin og 243 duroc som vil påvirke avlsverdiene fra førstkommende torsdag. Dette vil kunne medføre litt større endringer i seleksjons- og avlsverdiene enn det som vanligvis er tilfelle ved de daglige avlsverdiberegningene.

Etter hvert som vi genotyper flere og flere dyr, vil informasjonen fra disse inkluderes i avlsverdiberegningene. Derfor vil tilsvarende genomiske slektskapsfiler bli inkludert i avlsverdiberegningene ca. hver 6. uke framover. Vi vil etter hvert lage en oversikt og legge ut på Avlsweb slik at dere selv kan følge med på når de genomiske slektskapsfilene blir lest inn. Dersom man i forkant av en seleksjon av dyr har anledning til å vente med dette til nye genotypede dyr er inkludert, er dette å anbefale. Hold derfor et øye med denne oversikten når den er på plass!

Les mer

Avlsweb har fått ny adresse

29.01.2014

Avlsweb har fått ny adresse: http://avlsweb.norsvin.no. Den gamle adressen vil fortsatt være tilgjengelig, men kun med informasjon om ny adresse og en automatisk omdirigering etter 10 sekunder.

Les mer

Nye avlsverdier tilgjengelige på Avlsweb

28.01.2014

Etter en del tekniske problemer er nå de nye avlsverdiene for landsvin, duroc og yorkshire endelig klare. Det er fortsatt uvisst om vi når å få seleksjonsverdiene ferdig i løpet av dagen!

Som ventet, er det betydelige endringer i avlsverdiene:

Les mer

Nye avlsverdier tirsdag 28. januar

23.01.2014

Som tidligere annonsert, vil avlsverdiene for landsvin og duroc oppdateres tirsdag 28. januar. Oppdateringen inkluderer to viktige endringer: Den første og viktigste endringen er at genomisk slektskapsinformasjon nå for første gang vil inngå i avlsverdiberegningene. For det andre innebærer oppdateringen en justering av avlsmålet. Dette gjøres for å sikre at forventet avlsframgang blir i samsvar med framtidige ønsker og behov.

Les mer

Nyeste Avlsnytt - og god jul!

20.12.2013

Avlsnytt for desember er sendt ut.

Du finner det også som PDF-versjon her: Avlsnytt des. 13

Les mer

Best på avl av gris

14.11.2013

Norges beste avlsbesetninger på gris er nå offentliggjort, og årets vinnere mottok prisene på Hamar onsdag 13. november, under Norsvins årlige avlsbesetningsmøte. Festkledde avlere fra hele landet hyllet prisvinnerne. Dette er besetninger som nedlegger en enorm innsats for norsk svineavl, og utviklingen av de norske griserasene. 

Les mer

Utsatt tidspunkt for oppdatering av avlsmål

11.10.2013

Det har tidligere vært antydet at vi vil gjennomføre en oppdatering av avlsmålet i slutten av oktober/begynnelsen av november. Det viser seg nå at vi ikke når å gjøre denne endringen som planlagt. Slik det ser ut per dags dato, vil vi mest sannsynlig kunne iverksette endringen i første halvdel av desember. I verste fall vil den imidlertid kunne bli utsatt til over nyttår.

Les mer

Feil far registrert på tidligere Landsvin eliteråne

11.10.2013

Vi har oppdaget at landsvinråne 217196 Bodø har vært registrert med feil far i avlsdatabanken. Vi har nå korrigert kullopplysningene. Det finnes ingen råner i live etter denne faren og vi forventer kun mindre endringer på avlsverdien på avkom etter denne rånen fra fredag 11. oktober.

Les mer