Avlsverdiberegningen er forsinket i dag (tirsdag 18.10)

Avlsverdiene for duroc er nå ferdigkjørt og tilgjengelige. Avlsverdiene for landsvin forventes å være tilgjengelig ca. kl. 12.00.