Avlsverdiene tilgjengelig i Avlsweb

Nå er  avlsverdiene lest inn og er tilgjengelig i Avlsweb og alle rapportene skal fungere normalt!