Kort om nytt eksteriørsystem

Klauver

• 4-7 skala
  o 4 normal
  o 7 utpreget liten/trang
• Fram- og bakbein inngår
• Liten innerklauv og sprik skal vurderes samlet
• Verste klauv er utslagsgivende

Rygg

• 4-7 skala
  o 4 normal
  o 7 utpreget dokk
• Bare dokk rygg skal vurderes

Spener

• Antall unormale og inverterte
• Slitte spener skal ikke regnes som unormale
• Skal gjøres av produsent i vekt, i samråd med avlskonsulent

Frambein

• 1-7 skala
  o 1-3 myke eksteriørtrekk
  o 4 normal
  o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
  o Kne
  o Koder fra siden

 Bakbein

• 1-7 skala
  o 1-3 myke eksteriørtrekk
  o 4 normal
  o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
  o Beinstilling bakfra
  o Koder sett bakfra
  o Koder sett fra siden
  o Haser

Understilthet

• 4-7 skala
  o 4 normal
  o 7 utpreget understilt

Bevegelse

• 4-7 skala
  o 4 normal bevegelse
  o 5-7 svingende bakpart og/eller stive bevegelser (framme og bak)
• Viktig å se dyret i normal bevegelse, dvs. på plass for utfoldelse og riktig underlag, purkene kan ”spenne” seg ved måling

Totalvurdering

• A-F skala
• A = Optimal
• B = Bra
• C = God
• D = Akseptabel
• E = Ikke akseptabel
• F = Anbefalt slakt
• Hjelp for produsent til å selektere riktige purker, sett i lys av at de utvikler seg
• Denne vurderingen inngår ikke i avlsverdiberegningene