Endring i rutiner for innkjøring av testråner i Trøndelag, Skjåk og Gudbrandsdalen

Endring i rutiner for innkjøring av testråner i Trøndelag, Skjåk og Gudbrandsdalen

Til foredlingsbesetningene i Gudbrandsdalen, Trøndelag og Sogn og Fjordane,

På grunn av endringer i bemanningssituasjonen på Skatval, og fordi vi ser at dyrebilen ofte går til Hamar med få dyr, vil det fra nyttår bli nye rutiner for innkjøring av råner til test:

 

Fra 1. januar 2017 vil det bli hentet testgris annenhver uke. Det blir onsdag, samme ukedag som før, i partallsuker. Vi vil kjøre i uke 1 hvis det er behov, deretter blir det i uke 2, 4, 6, 8 osv.

 

Det vil nå bli enda viktigere enn før å veie dyra som er aktuelle til test, og å bruke vektintervallet som er fra 25 – 40 kg.

Det blir bilen fra Skatval, med Johan Morten Dybvad som sjåfør, som henter dyr i Trøndelag. Fra Skjåk og Gudbrandsdalen vil det være Øystein Rognstad og Jan Fredrik Bøhler Iversen, med bilen fra Norsvin Delta, som henter dyr.

 

Påmeldingsfristen er uendret (mandag kl. 15.00)

 

Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med driftsleder på Delta, Hilde Prestrud, mobilnr. 41461170,  epost: hilde.prestrud@norsvin.no.

 

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nyttår!