Endringer i avlsverdiberegningene for landsvin

Endringer i avlsverdiberegningene for landsvin

Det er større endringer i avlsverdiene  enn normalt for landsvin. Årsaken er at det er foretatt en forbedring av beregningene av genomisk slektskap. Dette endringen ble innført i beregningene natt til torsdag 2. mars.