Fortsatt problemer med registrering i Ingris?

Fortsatt problemer med registrering i Ingris?

Vi har tidligere i år fått tilbakemeldinger om problemer med å få registrert data i Ingris. Disse feilene er nå rettet, men opplever dere fremdeles problemer ved registrering, ta kontakt med Solveig Kongsrud, tlf. 97707618, epost: solveig.kongsrud@norsvin.no.

Tidligere i år fikk vi en del tilbakemeldinger om at dere opplevde problemer ved registrering i Ingris, spesielt når man skulle gjøre registreringer over flere linjer. Da hadde programmet lett for å slutte å fungere. Det var også problemer med å få registrert i feltet «kjønn» og i forbindelse med registrering av kullutjevning. Det har nå blitt jobbet med å få luket ut disse feilene. Vi har testet, og erfarer at det nå ser ut til å virke som det skal. Skulle dere likevel fortsatt oppleve problemer med registrering av data i Ingris, hører vi gjerne fra dere! Dere kan da ta kontakt med Solveig Kongsrud, tlf. 97707618, epost: solveig.kongsrud@norsvin.no.