Inntasting av treukersvekter i Ingris

Inntasting av treukersvekter i Ingris

Vi har observert at noen avlsbesetninger har unormal fordeling av treukersvekter hvor årsaken er selve inntastingen i Ingris. I stedet for å bruke tabulatorknappen når man skal gå videre til neste felt, taster man heller et ekstra siffer (f.eks. 7,44 i stedet for 7,4 og 7,55 i stedet for 7,5). Dersom denne løsningen skal brukes, er det viktig at siste siffer er 0. Hvis man bare gjentar siste desimal, kan avrundingen bli feil og man kan ende opp med feil desimal på treukersvektene.