Konvertering av foredlingsbesetninger til SPF

Konvertering av foredlingsbesetninger til  SPF

Vi jobber nå med å planlegge og prioritere i hvilken rekkefølge konvertering til SPF skal skje for landsvin foredlingsbesetningene. Det er derfor viktig at alle besetninger som ønsker å være med i vurderingen i første runde gir oss en rask tilbakemelding!

Som det ble informert om på Avlsbesetningsmøtet, jobber vi nå med en plan for å konvertere våre avlspopulasjoner til SPF. Det er viktig at vi ikke går for fort fram for å unngå å tape for mye avlsframgang, så dette er noe som vil skje over flere år. Den første landsvinbesetningen er allerede i full gang (planlagt overgang høsten 2017). Flere vil følge fra 2018 og utover, og vi jobber nå med å planlegge og prioritere i hvilken rekkefølge dette skal skje. Det er viktig at alle besetninger som ønsker å være med i vurderingen i første runde gir oss umiddelbar tilbakemelding!