Krav til testråner

Påmeldingsfristen for testråner er mandag kl. 15.00.