Landsvin foredlingsbesetningsgruppa

Foredlingsbesetningsgruppen (LFG) skal representere Landsvin foredlingsbesetningene innen en rekke områder, som evaluering av økonomisk modell og vektlegging i oppgjøret. LFG skal være et diskusjonsforum og rådgivende organ for Norsvins avlsledelse og behandle saker som blir fremmet under avlsbesetningsmøtet.

 

Følgende representerer foredlingsbesetningene i LFG etter avlsbesetningsmøtet 2016:
Trygve Ånestad (leder), Kjersti Narum, Jan Botilsrud, Geir Aannerud, Nils Henry Haugen, Kristin Ianssen (vara)
Valgkomitè : Per Hansen og Martin Hammer.