NB! Bestilling av øremerker i foredlingsbesetningene i 2017

På grunn av innføring av utvida genotypoing i løpet av 2. kvartal neste år, er det vitkig at dere ikke bestiller flere øremerker enn høyst nødvendig for 2017!

Dette tiltaket innebærer  vevsprøvetaking  av samtlige gris i kullet ved fødsel og Caisley-merker med en en unik nummerserie for hver besetning vil bli tatt i bruk. Samtidig som disse tas i bruk, vil det ikke lenger være nødvendig med registrering av GSID i Avlsweb siden GSID merket  likevel identifiserer grisen.