Ny rapport "Besetningsgjennomsnitt, aktive purker" på Avlsweb

Ny rapport "Besetningsgjennomsnitt, aktive purker" på Avlsweb

Det er  en ny rapport tilgjengelig på Avlsweb for foredlingsbesetningene. Den har vi kalt «Besetningsgjennomsnitt, aktive purker» og viser gjennomsnittlige verdier for aktive purker (bedekt/griset eller bare for de som har griset) i alle besetninger som leverer råner til test.