Ny statuskode på Ingris statuslogg: Kode 13=Kjønn er ikke registrert på alle levendefødte

Det er nå blitt lagt til en ny statuskode 13 på Ingris statuslogg: «Kjønn er ikke registrert på alle levendefødte». Denne vil gjelde for alle kull født f.o.m. 01.01.2017.

Det er nå blitt lagt til en ny statuskode 13 på Ingris statuslogg: «Kjønn er ikke registrert på alle levendefødte». Denne vil gjelde for alle kull født f.o.m. 01.01.2017.

Det er lagt til et nytt felt «kjønn registrert» på statusloggen som viser antall i kullet som er registrert med kjønn og dette skal samsvare med antallet i feltet «levendefødte» og «avsatte nummer». Statuskode 13 vil vises fra grising er registrert og fram til kullet er registrert med kjønn i Ingris.

 Registrering av kjønn på alle levendefødte har alltid vært obligatorisk, men det skjer at kjønn ikke er registrert på hele eller deler av kull. Dette gjelder spesielt i tilfeller der smågris dør i perioden fra fødsel og fram til treukersregistreringer er gjort. Kode 13 er derfor lagt til for å forhindre at man glemmer å registrere dette. Alle levendefødte må være registrert med kjønn dersom kullet skal bli godkjent til utbetaling.