Om rapporten "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

Vi har nylig publisert en ny rapport på Avlsweb: "Puljegjennomsnitt" (se egen informasjon om dette her på Avlsweb). Vi har imidlertid oppdaget en feil i rapporten som gjelder opptelling av antall fedre og morfedre.  

Vi har nylig publisert en ny rapport på Avlsweb: "Puljegjennomsnitt" (se egen informasjon om dette her på Avlsweb). Vi har imidlertid oppdaget en feil i rapporten som gjelder opptelling av antall fedre og morfedre. Vi vil rette opp dette og legge ut ny versjon så snart som mulig. Når det gjelder formeringsbesetningene, er seleksjonsverdien oppgitt i rapporten. Siden denne irrelevant for formeringsbesetningene, vil denne bli fjernet i ny versjon.