Program for Avlsbesetningsmøtet

Program for Avlsbesetningsmøtet
Program.doc 46,50 kB

Her er programmet for Avlsbesetningsmøte onsdag 16. november. Vel møtt!