Rapporten "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

Rapporten "Puljegjennomsnitt" på Avlsweb

Den ny rapporten "Puljegjennomsnitt" er nå på plass igjen på Avlsweb.

Den nye rapporten "Puljegjennomsnitt" er nå på plass igjen på Avlsweb. Dette er en rapport for foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger til hjelp i seleksjonsarbeidet. For formeringsbesetningene er det kun renavlskullene som er inkludert i rapporten.  Rapporten viser, som navnet tilsier, nøkkeltall for alle puljene i besetningen.