Seleksjonsverdi purker i avlsbesetningsoppgjøret

Seleksjonsverdi purker i avlsbesetningsoppgjøret

Det er gjort en endring i «Seleksjonsverdi purker» i avlsbesetningsoppgjøret for landsvin foredling.

Delementet "Seleksjonsverdi purker" i opgjøret for landsvin foredlingsbesetninger er endret ved at bare avlsverdier knyttet til kull med eliteråne som far teller med. Dersom noen har en landsvinpurke, som for høyere kullnummer blir inseminert med «blandasæd» for salg til bruksbesetninger, skal hun nå ikke lengre telles med i oppgjøret. Det har også tidligere vært en ujevnhet ved at første drektighetsperiode ikke teller, mens at seinere drektighetsperioder teller med. Fremover vil det for hver grisning etter eliteråneparing inkluderes en måned med avlsverdier per purke. Endringen har medført at gjennomsnittlig seleksjonsverdi har gått ned med 1,7 poeng i oppgjøret. Dette ble gjeldende fra om med 29. september i år. Dette er samme betingelsene som gjelder i oppgjøret for formeringsbesetningene.