Tappelister gjeldende fra 16. januar

Tappelister gjeldende fra 16. januar

Landsvin eliteråner:

Nye råner: Ingen råner

Råner inn igjen på lista: Ingen råner

Råner som går ut: Ingen råner

 

Duroc eliteråner:

Nye råner: Ingen nye råner

Råner inn igjen på lista: Garde 264423

Råner som går ut: Havre 272171 (død)