Utivda vevsprøvetaking i foredlingsbesetningene

(Denne saken står også i aprilutgaven av Avlsnytt). Vi starter med utvida vevsprøvetaking i foredlingsbesetningene som en frivillig ordning fram til endelig løsning er på plass. Les mer om dette her.

Vi har tidligere annonsert at vi fra første halvdel av 2017 vil starte med å ta vevsprøver av alle fødte kull ved fødsel. Den annonserte løsningen forutsetter imidlertid en god del tekniske endringer, bl.a. i Ingris. Det ser ikke ut til at alt disse kommer på plass før godt ut på høsten. Fordi genotyping av unge dyr er et særdeles viktig avlstiltak, velger vi å iverksette en mellomløsning. Konkret betyr det at vi med umiddelbar virkning åpner opp for (det er altså ikke obligatorisk!) at besetningene som i dag tar vevsprøver av purker etter bedekning, i stedet kan gjøre dette ved tre ukers alder på inntil halvparten av purkene i sin besetning (med andre ord: det kan tas vevsprøver av halvparten av purkene i live ved tre ukers alder).

De samme merkene som tidligere skal benyttes, og kobling av GS-ID må fortsatt gjøres manuelt på Avlsweb. En ny rapport for dette formålet, «GS-id multireg ved tre uker», er nå tilgjengelig på Avlsweb. Alle purker som det er tatt vevsprøve av og hvor korrekt GS-id er registrert på Avlsweb før innsending til Biobanken, vil så bli genotypet.  Det betyr altså at det fortsatt må settes i både ordinært øremerke og et GSID-merke.

I utgangspunktet er det ønskelig at det tas vevsprøver av purkene i den beste halvparten av kullene, men bl.a. spredning på fedre (viktig med flest mulig fedre representert!) og antall purker i kullet (sannsynlig sjelden nødvendig å genotype mer enn åtte purker i ett kull!) bør også inngå i vurderingen av hvilke purker det skal tas vevsprøve av.

For å sikre minst mulig tap av merker, bør følgende prosedyre ved vevsprøvetaking følges:

  1. Hold grisungen rolig (eks. frambeina over bingeskille, grisens bakende mot din kropp).
  2. Bruk fingrene på hånden, som ikke holder merketangen, til å finne riktig posisjon på øret for merket.
  3. Plassér GSID-merket/Caisleymerket i øret på samme plass som punkt 2, mellom bruskene.
  4. Frigjør øremerket fra merketangen ved å holde merket med fingrene og løse ut fjæren som holder merkelappen/øremerket.  Ikke rykk i øret eller i merket, dette fører bare til at hullet etter hvert utvider seg og merket kan falle ut.

Så lenge vi har denne midlertidige løsningen, er det behov for at dere bruker dagens øremerker i tillegg til GSID-merket. Dette vil også bli situasjonen i framtida, til vi har gjort oss erfaring med eventuelt tap av merker når GSID-merkene settes i ved fødsel/treukersalder. Dere kan derfor gjerne bestille ordinære øremerker til godt ute i 2018.

Ta kontakt med avlsavdelingen dersom du har spørsmål eller trenger flere øremerker!