Uttrekk og beregning av avlsverdier

Uttrekk og beregning av avlsverdier

Etter at vi inkluderte mange nye genotyper 8. og 9. februar (2.456 landsvin, 259 duroc) har vi slitt med at avlsverdiberegningene har tatt lengre tid enn før.

Durocavlsverdiene er fortsatt vanligvis ferdig før kl. 7, men landsvinavlsverdiene har tidligst vært ferdig i 11-tiden, noen dager enda senere.

Situasjonen som har oppstått er beklagelig, og vi jobber nå med å få på plass en bedre løsning. Sannsynligvis blir en del av løsningen at vi må begynne uttrekket til beregningene tidligere om kvelden. Ulempen er da selvsagt at vi ikke får med data som er lagt inn etter at dette uttrekket starter, men det er likevel bedre enn at avlsverdiene kommer altfor sent slik de gjør nå. Vi vil komme nærmere tilbake med detaljer om hvordan vi kommer til å løse dette!

I forbindelse med at avlsverdiene har vært forsinket, har det også vært litt forvirring rundt manglende endring i avlsverdi for nye dyr som har blitt genotypet. Ifølge datoen i kolonnen «Genotyping» skulle individet ha blitt inkludert i avlsverdiberegningen, men når dere har sjekket, har det vist seg at avlsverdiene likevel ikke er blitt oppdatert. Årsaken er altså at dere har sjekket samme dag som dyrene er inkludert, men før avlsverdiene har vært ferdige! 

For å gjøre det enklere å holde oversikten over om avlsverdiene er oppdatert, har vi nå laget en automatisk melding som dukker opp hver gang dere logger inn på Avlsweb. Denne meldingen forteller når avlsverdiene sist ble oppdatert. Dermed blir det forhåpentligvis litt lettere å orientere seg!