Best på avl av gris

Best på avl av gris

Norges beste avlsbesetninger på gris er nå offentliggjort, og årets vinnere mottok prisene på Hamar onsdag 13. november, under Norsvins årlige avlsbesetningsmøte. Festkledde avlere fra hele landet hyllet prisvinnerne. Dette er besetninger som nedlegger en enorm innsats for norsk svineavl, og utviklingen av de norske griserasene. 

 

Beste foredlingsbesetning Norsvin Landsvin: Raymond Himberg og Nils Henry Haugen

Nils Henry Haugen Foto Erling Mysen

For andre året på rad rangeres Himberg/Haugen høyest av Landsvin-besetningene. Far og sønn driver sammen med ektefellene det som er en av Norges største avlsbesetninger, beliggende utenfor Sandefjord i Vestfold. De senere årene er det gjort store investeringer på gården, bl. a. er det bygd to store nye fødeavdelinger. Både Raymond og Nils Henry er aktive i miljøet, og svært viktige bidragsytere i avlsarbeidet på Norsvin Landsvin.

 

 

Beste foredlingsbesetning Norsvin Duroc: Ole og Christina Eggum

Eggum Foto Erling Mysen

Det er også andre året på rad at besetningen til Ole og Christina Eggum rangeres høyest i oppgjøret for Norsvin Duroc. Siden de tok over besetningen i Nes, Akershus i 2011, har de klart å videreføre et svært godt avlsarbeid på denne rasen. Det er Nortura som eier Duroc-rasen i Norge, en rase som nå har fått et enda større innslag i Norturas slaktegris. Besetningen er i særklasse som seminråneleverandør. En stor andel av rånene som de leverer til rånetest på Norsvins teststasjon Delta, kvalifiseres til seminråner og benyttes videre i avlsarbeidet. 

 

Beste formeringsbesetning: Svein og Arnt Åsbakk

Besetningen Åsbakk skiller seg klart ut på toppen av formeringsbesetningsoppgjøret. Arnt og Svein, som driver besetningen på Fenes utenfor Bodø med god hjelp fra flere i familien, forsvarer dermed plasseringen de har hatt de tre siste årene. Som formeringsbesetning produserer de livdyr; hybridpurker (Landsvin x Yorkshire). Besetningen utmerker seg med god produktivitet og høy kvalitet på purkene. Kundene skryter av besetningseiernes evne til å videreformidle kunnskap og erfaringer. Dette unike teamet er ressurspersoner i Nord, vi gratulerer med topplasseringen også i årets oppgjør!

Arnt og Sissel Åsbakk Foto Erling Mysen

Arnt og Sissel Åsbakk var tilstede og mottok prisen.

 

 

 

Beste foredlingsbesetning uten rånetest: Jon Morten Solberg

Besetningene som ikke leverer råner til test rangeres i et eget oppgjør. Øverst på lista troner Jon Morten Solberg fra Vinjeøra, Sør Trøndelag. Besetningen har status som SPF, med en spesielt god helsestatus. Dette er tredje året på rad at Solberg innehar topplasseringen i denne kategorien. 

Bakgrunn

Hensikten med oppgjøret er blant annet å premiere besetninger som bidrar til stor avlsframgang i populasjonen, har gode driftsresultater og god kvalitet på dataregistreringer. I tillegg har oppgjøret til hensikt å stimulere til engasjement og interesse for avlsarbeidet på gris. 

Beste avlsråner 

Sandvik Foto Erling Mysen

Rånestatuetten for årets beste Norsvin Landsvin-råne gikk til besetningseier Ola Sandvik i Sør-Fron i Oppland for rånen 219212 Borger. Borger er spesielt sterk på morsevne og slaktekvalitet. Han ble ferdigtestet i Norsvins rånetest i oktober 2011, og kom til seminstasjonen i januar 2012. I løpet av sin tid som seminråne rakk Borger å bli far til 29 kull, og han er opphav til flere nye seminråner. 

Statuetten for beste råne av rasen Duroc gikk til Bjerke Samdrift, Revetal i Vestfold for 216797 Global. Denne rånen utmerker seg med svært gode produksjonsegenskaper, samt god kjøttkvalitet. Global hadde bl.a. en tilvekst i test på 970 gram/dag. De 59 testede sønnene etter Global hadde også gode tilveksttall. Global var ferdig i rånetest sommeren 2011, og stod som seminråne fram til sommeren 2012. 

 

50-års jubilanter

Hele fire besetninger runder 50 år som avlsbesetning i Norsvin. Disse fikk også velfortjent heder under festmiddagen: Hvam videregående skole v/Arve Sunde, Ola Aanstad, Skjåk, Martin og Elin Turid  Hammer, Levanger, Arne Elias og Marit Valskrå, Grong.