Best på avl av gris

Best på avl av gris

Norsvin kårer hvert år landets beste avlsbesetninger på gris. Årets vinnere bidrar til stor avlsframgang for den norske grisen.

Det kåres vinnere i tre kategorier: beste Landsvin- og beste Duroc–besetning, samt beste formeringsbesetning. Vinnerne troner øverst på listen blant annet som følge av god driftsledelse og gode avls- og produksjonsresultater.

Norsk svinegenetikk er ettertraktet også på det internasjonale markedet. –Vår dyktige avlsbesetninger spiller en vesentlig rolle i utviklingen av produktet, sier Norsvins avlssjef Erling Sehested. Han stod for overrekkelsen av prisene, som fant sted på Norsvins avlsbesetningsmøte på Hamar.

Beste landsvinbesetning

Best av besetningene med Norsvin Landsvin er Tonje og Jan Botilsrud, Kirkenær, Hedmark. De skiller seg ut med klar margin på årets rangering, som består av totalt 28 Landsvin foredlingsbesetninger. Det er en imponerende jobb som legges ned i besetningen, og som gjør at de nå er beste landsvin foredlingsbesetning for 8. gang siden år 2000 og for 3. året på rad. Botilsrud er inne i sitt 27. år som foredlingsbesetning.

Norsvin Landsvin bidrar med 25 % av genene i slaktegrisen i det vanligste krysningsopplegget i norsk svineproduksjon, og er en produksjonseffektiv og kjøttrik rase.

På andreplass i denne kategorien ligger Kjersti og Kristian Narum, Stange i Hedmark. Besetningen til Inger Berit og Per Hansen, Nes i Akershus, ligger på tredjeplass i årets oppgjør.

Beste durocbesetning

For besetningene med rasen Duroc er det Torgeir og Bodil Davidsen, Revetal, Vestfold, som troner øverst, akkurat som i fjor. De overtok besetningen i 2013 og har klatret rett til topps med sine gode resultater. Durocrasen eies av Nortura, og er farrasen i Norturas krysningsopplegg på gris, med et 50 % innslag i slaktegrisen. Totalt er det syv avlsbesetninger på denne rasen i Norge. 

Andre- og tredjeplassen besittes av besetningen til hhv. Vidar Bergsholm, Vestfold og Ole og Christina Eggum, Akershus. Det var svært jevnt i toppen på årets rangering av Duroc-besetningene.

 Beste formeringsbesetning

Beste formeringsbesetning ble i år Arne J. Sesseng fra Selbu i Sør-Trøndelag. Det var 49 formeringsbesetninger rangert. Andreplassen i formeringsbesetningsoppgjøret besittes av Tore Rune Kummen, fra Skjåk i Oppland, med Asbjørn O. Flenstad, Åfjord i Sør-Trøndelag, på en god tredjeplass. Formeringsbesetningene produserer krysningspurker (TN70), mødrene til den norske slaktegrisen.

 Hovedbilde: Arne Sesseng driver Norges beste formeringsbesetning.