Bruk avlsrådet!

Bruk avlsrådet!

Harald Bøhnsdalen er et av medlemmene i Norsvins avlsråd. 

Norsvins avlsråd fungerer som en viktig diskusjonspartner for Norsvins administrasjon, og som et rådgivende utvalg for styret. Og alle som ønsker det kan komme med avlsfaglige innspill til avlsrådet.

Sentralt i avlsrådets mandat er strategiske avlsspørsmål og prioriteringer i forhold til langsiktig satsing, avlsmål og avlstiltak, avlsmodeller som sikrer best mulig avlskvalitet for Norsvins kunder, og avtaleforhold mellom Norsvin og avlsbesetningene.

Avlsrådet består av Aud Jorun Landrø, representant for styret i Norsvin, avlssjef Erling Sehested, Jan Botilsrud, representant for foredlingsbesetningene, Harald Bøhnsdalen, representant for formeringsbesetningene, Lars Hulleberg, representant for bruksbesetningene, og professor Odd Vangen, NMBU.