Film om Norsvin Delta

Film om Norsvin Delta

Norsvin Delta, beliggende utenfor Hamar, er Nordens største råneteststasjon, og et viktig ledd i Norsvins avlsarbeid. Denne filmen gir et innblikk i hvordan rånetesten foregår, og presenterer et sentralt verktøy i avlsarbeidet; datatomografi (CT-scanning).

 

 

Se video fra Norsvin Delta her: 

Norsvin Delta

 

Rånetesten omfatter registrering av fôrinntak og tilvekst, samt eksteriørbedømming og datatomografi (CT-scanning). Etter endt rånetest velges de beste dyrene ut til produksjon av rånesæd på Norsvins seminstasjon, eller de blir selektert til eksport. 

Rånene starter rånetesten ved 40 kg, og testen avsluttes ved 120 kg. Det er Norsvins avlsbesetninger i Norge som leverer småråner inn til test. 

Norsvin er unike i verdenssammenheng i det å ta i bruk CT-scanning i det rutinemessige avlsarbeidet. 

 

Les mer om CT-scanning her: 

Norsvins bruk av datatomografi

 

Videoen er produsert av Scootr Kommunikasjon for Norsvin.