Formeringsbesetningsoppgjør tilgjengelig på hjemmesidene

Formeringsbesetningsoppgjør tilgjengelig på hjemmesidene

En rangeringsliste baseres på vektingen i avlsbesetningsoppgjøret er nå tilgjengelig her på norsvin.no. Oppgjøret er en viktig dokumentasjon på arbeidet som gjøres i avlsbesetningene. 

Fram til nå har formeringsbesetningsoppgjøret kun vært tilgjengelig for besetningene selv. Ved publiseringen av listen på norsvin.no ønsker Norsvin nå i samarbeid med slakteriene å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i formeringsbesetningene. 

Oppgjøret baseres på vekting av ulike områder som avlsbesetningene selv har anledning til å påvirke gjennom drift, rutiner på dataregistreringer og avlskvalitet. Hovedpoenget er å vektlegge områder hvor besetningseierne kan bidra for å utvikle populasjonene i ønsket retning. Eksempler på elementer som inngår i oppgjøret er feilprosent i obligatoriske dataregistreringer, produksjonsresultater (beregnet antall avvente) og avlsverdi på aktive purker.

Her finner du en oversikt over avlsbesetningene: Avl>Avlsbesetninger.

Her vises en oversikt over alle godkjente norske avlsbesetninger. Besetningene er sortert alfabetisk etter fylke og slakteri-tilknytning framgår. 

Følg linken «Rangering av formeringsbesetningene» for å komme inn på selve oppgjøret. 

Rangeringslisten oppdateres daglig. For å bevare noe av spenningen til det årlige avlsbesetningsmøtet, vil rangering og total poengsum ikke være tilgjengelig fra 1. juni til 30. november hvert år.