Forskning

Vår visjon er “Svinegenetikk for framtida”. Rundt 30 % av Norsvins totale omsetning benyttes i forsknings- og utviklingsarbeidet. 

Forskning er viktig for at Norsvin kontinuerlig skal kunne levere et avlsmateriale av høy kvalitet. Det er kort vei fra teori til praksis: resultatene av vårt forskningsarbeid implementeres kontinuerlig i avlsprogrammet. Sammen med våre samarbeidspartnere i Topigs Norsvin har vi forskningsaktivitet innenfor en rekke ulike områder. Norsvin samarbeider også tett med andre aktører i bransjen. 

Grassaft til gris

07.06.2017

Det er vanlig å gi griser gras, for lek og hygge, men det har aldri tidligere vært forsøkt å gi griser så mye gras at det faktisk delvis kan erstatte behovet for importerte proteinråvarer i kraftfôret. Det skal et forskningsprosjekt nå se nærmere på. 

Les mer

Hvor gode er genene?

18.05.2017

Grisens genom ble ferdig kartlagt i 2009 og vi har etter hvert fått store mengder DNA-informasjon tilgjengelig fra Norsvins egne griser. Dette benyttes nå i stor skala både i avlsarbeidet og i forskningsprosjekter, for å produsere den beste svinegenetikken for framtida.

Les mer

Norsvin-forskere på Innovasjonscamp

16.01.2017

Hvordan kan fremvoksende teknologier bidra til en grønn og bærekraftig matproduksjon? Det var temaet på Landbrukets Innovasjonscamp, hvor Norsvin-forskere deltok. En av idéene Norsvin var med på, var blant vinnerne i campen.   

Les mer

Ny forskning for mer robuste griser

22.01.2014

I årene som kommer skal Norsvin fokusere ytterligere på økt robusthet og sykdomstoleranse hos den norske grisen. Det skjer gjennom et stort nytt forskningsprosjekt, som nå er innvilget med 8 millioner kroner fra Norges Forskningsråd.

Les mer

Forskning på purkefôring ga ny doktorgrad!

08.01.2014

Signe Lovise Thingnes forsvarte i midten av desember sin doktorgradsavhandling  «The impact of diet and feeding strategies on gilt and sow performance». Hun fullførte det 4-årige løpet med glans, og ble med det Norsvins 11. ansatte med doktorgrad.

Les mer

Fôrråvarer: hvordan øke selvforsyningsgraden?

11.12.2013

Norsvin er partner i et nytt stort forskningsprosjekt, som nå er innvilget fra Norges Forskningsråd. Prosjektet har som mål å bidra til økt selvforsyningsgrad på fôrsiden i norsk husdyrproduksjon. 

Les mer

Norsvin og FoU-miljøer i internasjonalt samarbeid

27.06.2012

Målet med nettverks-samarbeidet er å identifisere og standardisere metoder for måling av kroppssammensetning og kjøttkvalitet hos husdyr. Samarbeidet, med betegnelsen COST-FAIM, vil generere kunnskap, protokoller og verktøy av betydelig verdi til europeisk matindustri og landbruk.

Les mer