Genomisk seleksjon: svineavl blir ikke som før

Genomisk seleksjon: svineavl blir ikke som før

28. januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes. 

- Vi startet utviklingsarbeidet allerede i 2008. I hele tatt har det vært en rivende utvikling i husdyravlen og hva som er mulig å lese ut av arvematerialet, forteller Eli Grindflek, forskningssjef i Norsvin. For 17 år siden, da hun kom ny inn i forskningsmiljøet, trodde ingen det var mulig å teste 384 dyr for 60 000 gener på tre dager, slik metodene våre tillater i dag. – Vi får nå en annerledes og mer målrettet svineavl. 

Boar low

Bedre sikkerhet – flere muligheter

Ved bruk av DNA-informasjon i avlsarbeidet kan en vektlegge egenskapene på en annen måte enn tidligere. Det fordi en nå får en klart bedre sikkerhet for det genetiske potensialet til dyret. En fjerner samtidig noen av begrensningene for hvilke egenskaper det er hensiktsmessig å registrere.

- Genomisk seleksjon betyr også at en kan få større framgang på «vanskelige » egenskaper som registreres sent i dyrets liv, er knyttet til kun et av kjønnene eller har lav arvbarhet. Dette gjelder for eksempel moregenskaper og kjøttkvalitet, forklarer Grindflek. Hun tror også at det snart er rimelige DNA-analyser å få kjøpt. – Slike analyser kan bli brukt i den enkelte besetning som sikkerhet for at du setter grisunger på de riktige purkene, sier Grindflek. 

Eli_norsvin 034

Eli Grindflek er forskningssjef i Norsvin. Foto: Erling Mysen.

Full implementering

Også økonomisk vil forhåpentligvis 28. januar representere en merkedag for Norsvin. Med en generell avlsframgang på 10 prosent vil det gi en årlig gevinst for norsk svinenæring på over 20 millioner. Det er ikke bare Norsvin, men alle de store svineavlsselskapene som PIC, Topigs og Danavl som nå satser på genomisk selsksjon. - Alle tre har implementert gradvis de siste ett til to årene, med genomisk seleksjon for noen egenskaper og deretter for enkelte linjer i avlskjernen. Få, om noen, har implementert genomisk seleksjon i hele avlskjernen. Det gjør Norsvin, og det skiller oss fra de andre, sier Grindflek.  

For å kunne utnytte genomisk seleksjon best mulig er det en forutsetning å ha hatt et systematisk avlsarbeid med vektlegging av mange egenskaper over lang tid. Også her har Norsvin et fortrinn. 

Les mer om Norsvins bruk av genomisk seleksjon i avlsarbeidet i denne artikkelen, hentet fra vårt internasjonale årsmagasin: Genomic selection fully implemented