Norsvin-forskere på Innovasjonscamp

Norsvin-forskere på Innovasjonscamp

Hvordan kan fremvoksende teknologier bidra til en grønn og bærekraftig matproduksjon? Det var temaet på Landbrukets Innovasjonscamp, hvor Norsvin-forskere deltok. En av idéene Norsvin var med på, var blant vinnerne i campen.   

Innovasjonscampen ble arrangert av Norges Landbrukssamvirke i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Fem grupper ble utfordret til å komme med ideer som svar på problemstillingen, og resultatene ble lagt frem under konferansen “Mat og Landbruk” 10. januar. 

Hva er en innovasjonscamp? Les mer på hjemmesidene til Norsk Landbrukssamvirke.

I innovasjonscampen ble deltagerne guidet gjennom en innovasjonsprosess fra å «brain storme» muligheter, via spissing av prosjektideer ved hjelp av en illustratør, til en ferdig presentasjon som ble overrakt juryen. Ideene ble presentert som to-minutters taler («pitcher»). 

Fra Norsvin stilte Jørgen Kongsro og Tale Marie Karlsson-Drangsholt, sammen med 28 andre deltakere fra Tine, Geno, Nortura, Felleskjøpet Agri, NMBU, Sintef, Microsoft, Sarepta, Yara, Adigo og Nofima. Norsvin-forskerne var med på idèene “Grastech” og “Landbrukets DataSky”. Landbrukets DataSky var en av to vinner-idéer, og premiert med 400 000 i forsknings- og utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Overrekkelse2

Fra vinnerlaget Landbrukets DataSky: Atle Jensen (Sintef/Kapabl) , Gunnar Dalen (TINE), Karoline Bakke Wethal (NMBU), og Tale Marie Karlsson-Drangsholt (Norsvin). Bjarne Holm (Felleskjøpet Agri) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Om vinneridéen Landbrukets DataSky:
Landbrukets DataSky skal gi en økt i verdiskaping ved å gjøre alt på gården digitalt og tilgjengelig for de produksjonsverktøyene bonden ønsker. Framtidig kunnskap i landbruket ligger i store datamengder fra ulike sensorer og registreringer, og disse datamengdene må norske bønder få tak i og få brukt. Det kan de gjøre gjennom et nytt datasamvirke; Landbrukets DataSky. I tillegg er det tenkt av data kan benyttes av andre aktører i næringen, og gi forbrukerne enklere og bedre innsikt i det unike ved norsk matproduksjon.  

Les mer (NMBU): NMBU-forskere vant innovasjonspris for nytt landbruksdatakonsept

Illustrasjoner: Studio Netting

Landbrukets DataSky
Grastech