Norsvins bruk av datatomografi (CT-scanning)

Norsvins bruk av datatomografi (CT-scanning)

I april 2008 ble den første rånen CT-skannet på råneteststasjonen Norsvin Delta. Siden den gang er det skannet totalt mer enn 15 000 råner; noe som tilsvarer over 16 millioner CT-bilder til bruk i avlsarbeidet. Totalt 1 100 bilder for hvert dyr; ett bilde pr. 1,2 millimeter.

For å takle så store datamengder er det bygd opp en omfattende infrastruktur for behandling av CT-bilder, tilsvarende et middels stort sykehus i Norge. Bildebehandlingen er fullautomatisert; bildene lagres og analyseres fortløpende.

ct_landsvin

Effektivt verktøy

Hovedformålet så langt med CT-skanningen er å beregne kjøttprosent og slakteutbytte (prosent) på seleksjonskandidaten. Dette avlstiltaket har gitt større effekt enn beregnet og medført en så stor potensiell avlsfremgang at vektleggingen på kjøttprosent i avlsmålet har blitt redusert. Dermed har vi kunne avle mer effektivt på andre egenskaper.

Store muligheter

Alle CT-data lagres, noe som gir oss store muligheter innen forskning, for utvikling til bruk av CT-data også på andre egenskaper hos grisen. 

jørgen

Gjennom ulike forskningsprosjekter ser Norsvin på bruk av CT til kartlegging av eksteriør-, helse-, og kjøttkvalitetsegenskaper. CT er et komplisert verktøy, og ofte viser det seg utfordrende å få ut god nok informasjon til bruk på nye egenskaper. Eksempel på dette er nettopp osteokondrose og kjøttkvalitet, der man leter etter små detaljer som ofte er heterogene, det vil si at de ikke har noen fast struktur. Her ligger det en stor utfordring med hensyn til automatisering og storskala registrering av egenskaper fra CT.  

 

Se også: 

Film om Norsvin Delta

 

Les mer: 

Nøkkelord: CT Avl FoU