Norsvins nye yorkshirepartner i Skandinavia

Norsvins nye yorkshirepartner i Skandinavia

Norsvin trenger en samarbeidspartner som satser på avl for å være leveransedyktig internasjonalt. Dette er bakgrunnen for norsvins samarbeidsavtale med TOPIGS.

Norsvins strategi er å bruke sine ressurser på utvikling av Landsvin, og som entreprenør for Nortura på Duroc. Norsvin International AS innehar retten til å selge Landsvin og Duroc utenfor Norge. I denne strategien ligger det å finne en partner for en andre morrase, til produksjon av hybridpurker for å kunne ta ut gevinsten med krysningsfrodighet i smågrisproduksjonen. Norsvin trenger en samarbeidspartner som satser på avl for å være leveransedyktig internasjonalt. For å sikre konkurransedyktig avlsmateriale til den norske næringa og våre samarbeidspartnere i Skandinavia, har Norsvin inngått en intensjonsavtale med nederlandske TOPIGS.

UTVALGSKRITERIER

TOPIGS er Europas største, og verdens nest største avlsselskap. TOPIGS tilbyr to ulike hybridpurker, TOPIGS 20 og TOPIGS 40. Begge er basert på en yorkshirepurke i deres avlsbesetninger. TOPIGS bruker da Yorkshire som Norsvin bruker Landsvin i avlspyramiden. Denne Yorkshire kalles TOPIGS Z-linje. TOPIGS opererer med ca. 45 000 TOPIGS Z-linjepurker i sine avlsbesetninger. 12 prosent av disse utgjør kjernepopulasjonen, ala Norsvins populasjon i foredlingsbesetningene. I evalueringen av potensielle yorkshirepartnere har flere momenter vært essensielle. Populasjonsstørrelse, avlsmål og langsiktig strategi med avlsarbeidet har vært avgjørende. Det samme har dagens prestasjonsnivå, effektivitet i avlsarbeidet, biosikkerhet, kultur, samarbeidsevne og historie.

STRATEGISK FOKUS

TOPIGS’ avlsprogram har den samme balanserte tilnærmingen til hele verdikjeden som Norsvin har.

Avlsmessig utvikling skal gi merverdi til smågris-, slaktegrisprodusent og industri. Dette har bakgrunn i at TOPIGS har en eierstruktur som ligner Norsvins. TOPIGS oppgir følgende ledestjerner når det gjelder strategisk fokus i sitt avlsarbeid:

  • Lett håndterbar purke med lavt krav til manuell oppfølging
  • Robust dyremateriale med lav dødelighet
  • Reduksjon i produksjonskostnader, det vil si fôreffektivitet
  • Økt antall avvente per purke per år igjennom lavere dødelighet 

 

Skrevet av: Bjarne Holm, avlssjef

Nøkkelord: Avl Produkter