Vi vil ha robuste griser

Vi vil ha robuste griser

Norske griser har fått nye land å leve i de siste årene. Det har medført at de lever under andre forhold enn hva de gjør i Norge. Utviklingen av norsk svineproduksjon krever også at grisen forandrer seg og tilpasser seg nye driftsformer. I utprøvninger i USA hadde opprinnelig Norsvin en betydelig lavere andel selekterbare purker grunnet dårlige bein/dårlig eksteriør.

Utviklingen av norsk svineproduksjon krever også at grisen forandrer seg og tilpasser seg nye driftsformer. I utprøvninger i USA hadde opprinnelig Norsvin en betydelig lavere andel selekterbare purker grunnet dårlige bein/dårlig eksteriør.

Torunn Aasmundstad, avlsforsker i Norsvin og Arild I. Tronhus, avlskonsulent i Norsvin forteller i denne artikkelen mer om hva slags konsekvenser dette får for avlsarbeidet her i landet. Artikkelen er hentet fra Norsvins årsmagasin for 2009.

Nøkkelord: Fou Avl