Bli vis på fôring av gris!

forside studhefte 2012

Bestill studieheftet NÅ!! Årets studiehefte – «Bli vis på fôring av gris» - gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen, ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige. Det gis konkrete og praktiske tips fra eksperter på de ulike tema. Det er også intervjuer med produsenter. Oppgavene som skal løses, gir hver enkelt deltager mulighet til å gjøre egne tiltak for å bedre eget resultat i svineproduksjonen. Se video som er laget til studieheftet på Youtube!

Heftet består av fire hovedkapitler:

1. Fôrmidler, fôrkvalitet og helse
2. Fôring av ungpurker og drektige purker
3. Fôring av diende purker og smågris
4. Fôring av slaktegris

Anbefalt plan for gjennomføring av kurset finnes innledningsvis i kursheftet. Oppdatert holdvurderingsskjema følger med.

Studieheftet er godkjent av Studieforbundet Næring og Samfunn til bruk i studiering uten lærer. Det vil si at det gis tilskudd til studieringen derifra. For å få tilskudd, må studieringen melde inn kurset til studieforbundet. Dette kan enkelt gjøres på web: http://www.naeringogsamfunn.no/. Alternativt er det mulig å få skjema tilsendt ved å ta kontakt med dem på telefon 22 05 48 30. 

Underveis må det føres frammøteliste (ligger også på hjemmesiden). Når kurset er avsluttet, skal frammøtelisten sendes studieforbundet sammen med et rapportskjema som blir tilsendt etter innmeldingen. Ringen får kr 500 i grunntilskudd + kr 65 pr time inntil ringens kostnader.

Årets studiehefte – tidenes mest omfattende - koster kr 280 + porto (mva. kommer i tillegg dersom det ikke er sluttbruker som faktureres) og kan bestilles hos Norsvin på e-post til norsvin@norsvin.no.

I tilknytning til studieheftet, er det utarbeidet en holdvurderingsfilm med lokale to- og firbeinte filmstjerner. FIlmen kan ses ved å gå inn på denne linken

Nøkkelord: Nyheter Fag Studiehefter