Fôringsanbefalinger Norsvin LZ

Fôringsanbefalinger Norsvin LZ

Vi går en spennende tid i møte med ny hybridpurke på vei inn i Norge. Den nye purka blir en krysning av Norsvin Landsvin og den nederlandske Z-linjen. I år har vi hatt begrenset tilgang på Z-råner, men fra januar 2014 vil vi få et økende antall Z-råner på seminstasjonen.

Vi venter spent på å se data på de første Norsvin LZ-purkenes prestasjoner. Disse ble født i mai og vil få sine første kull på vårparten 2014. Vi forventer blant annet økt antall avvente og mer robuste purker med det nye avlsmaterialet.

Oppdaterte fôringsanbefalinger

I forbindelse med innfasingen av det nye avlsmaterialet, har Norsvin oppdatert sine fôringsanbefalinger. I Norge har vi en tradisjon for å bruke relativt mye purkefôr. Ved siden av høye purkefôrkostnader, fører dette også til at eldre purker i mange norske besetninger er unødvendige store og tunge. Norsvins anbefalinger vektlegger verdien av ei stor og robust ungpurke ved grising, men anbefaler samtidig en restriktiv strategi for fôring av eldre drektige purker, både gjennom energitildeling og fôrvalg.

Norsvin forventer at LZ-hybridene har større evne til fettavleiring. Fokus på fôring og holdvurdering av purker i drektighet er derfor ekstra viktig i innfasingsperioden av Norsvin LZ.

Les mer om de nye anbefalingene for fôring av LZ-purker her: Fôringsanbefalinger Norsvin LZ

Anbefalingene er også godt egnet til bruk på LY-purka.

Fôring av LZ kastrater/slaktegris

Foreløpige erfaringer i Norge tyder på at Z-linjen gir en rasktvoksende og fôreffektiv gris. Ett kjennetegn ved Z-rasen som mordyr, er som nevnt dets robusthet. Når det gjelder slaktekvalitet forventer vi en tendens til større fettavleiring som fører til lavere kjøttprosent på renraset Z. Noe av den effekten må vi forvente også dukker opp i LZ-kastrater og ordinær slaktegris.

Dette bør man ta hensyn til i fôringa, les mer her: LZ slaktegrisfôring

 

norsvin_3779 copy