Forskning på purkefôring ga ny doktorgrad!

Forskning på purkefôring ga ny doktorgrad!

Signe Lovise Thingnes forsvarte i midten av desember sin doktorgradsavhandling  «The impact of diet and feeding strategies on gilt and sow performance». Hun fullførte det 4-årige løpet med glans, og ble med det Norsvins 11. ansatte med doktorgrad.

Signe Lovise har gjennom sitt doktorgradsarbeid gitt Norsvin og svinenæringa viktig kunnskap om hvordan fôringa påvirker purkenes utvikling og prestasjoner. Kunnskap om fôr og fôring er avgjørende for å ta ut potensialet som ligger i dagens avlsmateriale. Vi har et purkemateriale i Norge i dag som har evne til å produsere store kull med høye avvenningsvekter.Doktorgradsarbeid har gitt viktig kunnskap for å utvikle fôr og fôringsveiledning tilpasset dagens høytytende purkemateriale. Norsk svineproduksjon er ei kunnskapsbasert næring, med en høy effektivitetsutvikling. Kunnskap om hvordan purka skal fôres for å yte høyt gjennom flere kull er viktig for å sikre en ytterligere økning av produksjonsresultatene, og dermed bidra til å forbedre lønnsomheten i svineproduksjon.

Stort potensiale i norske purker

Studiene har blant annet skaffet dokumentasjon på at norske purker har evne til et høyt fôropptak og en høy ytelse i dieperioden. Hvordan man trapper opp fôrtildelinga i dieperioden er viktig for det totale fôropptaket i dieperioden og hvor mye hold purka taper i løpet av dietida. Det er vist at en kontrollert opptrapping er bedre enn fri tilgang på fôr. Mange svineprodusenter har mye å hente på å øke fôropptaket, spesielt hos 1. kullspurkene, og gjennom dette forbedre reproduksjon og holdbarhet hos purkene. Doktorgradsarbeidet har også gitt viktig kunnskap om vekt- og spekkutvikling hos LY-purker, og hvordan dette påvirker produksjon og holdbarhet. Dette har vært viktig bakgrunnsstoff for å videreutvikle anbefalingene for oppdrett av ungpurker.

Næringslivs-PhD

I Norge er det tidligere utført svært få studier relatert til fôr og fôring av purker, derfor har vi tidligere i stor grad måttet basere rådgivning og fôrsammensetning på normer og anbefalinger fra andre land der grisematerialet er svært forskjellig fra vårt. Gjennom et godt samarbeid med Nortura, norsk fôrbransje og velvillige forsøksverter var det mulig for Norsvin å sette i gang purkefôringsforsøk, som ble videreført gjennom samarbeid med Norges Veterinærhøgskole og UMB og støtte fra Norges forskningsråds Næringslivs-ph.d – program. I tillegg til den direkte nytten i norsk svineproduksjon har doktorgradsarbeidet også vært viktig for å gi dokumentasjon og fôringsanbefalinger ved bruk av norsk genetikk i utlandet. 

Thingnes disputas red

Signe Lovise Thingnes forsvarte 12. desember sin doktorgradsavhandling.

IMG_2730

Disputasen fant sted i festsalen ved Norges Veterinærhøgskole (NVH)