Delt føsteplass blant purkeringene

Delt føsteplass blant purkeringene

Aura Gris med navet i Skjåk i Oppland og Nes Purkering med navet i Skjoldstraumen i Rogaland har begge 29,2 beregna avvente griser per årspurke og deler dermed førsteplassen blant purkeringer. Tredje beste purkering er Rompa Purkering med navet i Øyer i Oppland. 

Aura Gris var også beset purkering for et par år siden, mens det er førtse gang Nes Purkering er på toppen av lista for purkeringer.

Purkeringer med fullstendige data er rangert ut fra nøkkeltallet ”Beregna avvente per årspurke” som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull. Nøkkeltallet påvirkes dermed både av navet og satellittene.

(Se hele årsstatistikken som PDF)

Beste purkeringer 2016

Purkeringer med fullstendige data på sentralt Ingris lager er rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke» som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull. Nøkkeltallet påvirkes dermed både av navet og satellittene.