Elisabeth og Harald Gropen er best på smågris

Elisabeth og Harald Gropen er best på smågris

Beste besetning med smågris er Elisabeth og Harald Gropen fra Rudshøgda i Hedmark. Besetningen er formeringsbesetning med høyhelsestatusen SPF.

Hos vinneren vokser smågrisen 631 gram per dag i perioden fra avvenning til overflytting til slaktegrisavdeling eller salg ved 34,3 kg. Besetningen har lavt fôrforbruk med 1,61 FEn per kilo tilvekst. Det er kun 0,5 prosent dødelighet i smågrisavdelingen hos Gropen. Gropen var beste smågrisbesetning for en del år tilbake og i år er de også på niende plass blant purkebesetningene. På andreplass har vi fjorårsvinneren, Sissel og Trond Mehus fra Nesna i Nordland. Tredjemann på lista er Arne J. Sesseng fra Selbustrand i Sør-Trøndelag.

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier, og er ikke basert på besetningenes egne regnskapstall. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av smågris.

(Se hele årsstatistikken som PDF)

Beste besetninger smågris 2016

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av slaktegris.