Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus best på slaktegris

Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus best på slaktegris

Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus, fra Nesa i Nordland, er for første gang best blant slaktegrisbesetningene. Besetningen har vært blant de beste i flere år og i 2016 gikk de helt til topps.

I en jevn konkurranse skjøv de, den mangeårige vinneren og sambygdingen, John Harald Johnsen ned på andre plass. Tredjeplassen går til Paul Terje og Olga Espevold fra Vikedal i Rogaland. Vinnerbesetningen har svært god kjøttprosent på 62,7, 1142 gram i daglig tilvekst, svært lavt fôrforbruk på 2,31 FEn per kilo tilvekst og summen av døde og kasserte er 1,4 prosent . Besetningen har SPF-helsestatus og slaktegrisene er i hovedsak landsvin.

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier og er ikke basert på besetningenes egne regnskapstall. Besetningenes reelt oppnådde priser på slakt og innsatsfaktorer benyttes altså ikke i beregningene. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av slaktegris.

(Se hele årsstatistikken som PDF)

Beste besetninger slaktegris 2016

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80% av besetningens årsproduksjon av slaktegris.