Jan Tore Mortveit er beste satellitt i purkering

Jan Tore Mortveit er beste satellitt i purkering

For andre år på rad er Jan Tore Mortveit beste satellitt i purkering. Mortveit har 15,3 levende fødte per kull og avvenner 13,9 griser per kull. Tapet i dieperioden er lave 8,9 prosent og totaldødeligheten fram til avvenning er 14,6 prosent. 

Sofie Vestersjø og Tom Dyrskog fra Årdal i Ryfylke er nest beste satellitt. De to beste er satellitter i gode Nes Purkering. Nummer tre er Berhard Honnstad fra Surnadal, i Møre og Romsdal, som er satellitt i Rypdal Purkering.

Rangeringen av satellittene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier.  I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80%, totaltap fram til avvenning vektlagt 10% og antall levendefødte per kull vektlagt 10%. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter er basis og tilsvarer null poeng.

(Se hele årsstatistikken som PDF)

Beste besetninger satellitter i purkering

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene totaldødelighet til avvenning, avvente per kull og levendefødte per kull til en poengsum. Poengene er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. I poengberegningen er satellittens antall avvente per kull vektlagt 80%, totaltap fram til avvenning vektlagt 10% og antall levendefødte per kull vektlagt 10%. Gjennomsnittsresultatet for alle satellitter er basis og tilsvarer null poeng.