Mari og Nils-Erik Frøhaug er beste purkebesetning

Mari og Nils-Erik Frøhaug er beste purkebesetning

Mari og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse i Buskerud har i en årrekke vært bland de beste purkebesetningene og i 2016 var de alle best med 33,7 beregna avvente per årspurke. 

Besetningen har 15,5 levendefødt per kull, kun 8,1 prosent dødelighet i dieperioden slik at det avvennes 14,3 griser per kull.

Grisingsprosenten i besetningen er gode 96,7. Nummer to blant purkebesetningene er fjorårsvinnerne Line og Atle Hopstad fra Røkland i Nordland med 33,3 avvente per årspurke. Tredjeplassen går til Maria og Arne Elias Østerås fra Ilseng i Hedmark med 32,9 beregna avvente per årspurke.

Purkebesetninger med fullstendige data er rangert ut fra nøkkeltallet  ”Beregna avvente per årspurke” som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull.

(Se hele årsstatistikken som PDF)

Beste purkebesetninger 2016

Besetningene med fullstendige data på sentralt Ingris lager er rangert ut fra nøkkeltallet «Beregna avvente per årspurke» som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull.

Les mer: Vinneren er klar - Dette er Norges beste purkebesetning