«Jobb smart – tid spart» er årets studieopplegg

«Jobb smart – tid spart» er årets studieopplegg

Årets studiehefte, «Jobb smart – tid spart», er klart til utsending. I år består studieopplegget av et kortfattet hefte og 8 korte videoer med deling av fagstoff, erfaringer og tips til smarte ting fra engasjerte svineprodusenter. Innholdet i heftet og filmene er sammen ment som et diskusjonsgrunnlag i studieringene.

Mange svinprodusenter har mye å gjøre og skulle gjerne ha frigjort mer tid til familie eller andre ting. Det finnes verktøy og arbeidsmåter for kontinuerlig forbedring, som gjør det mulig å bruke mindre tid og samtidig oppnå de samme eller bedre resultater.

Mange er flinke til å diskutere og dele kunnskap med andre kollegaer når vi møtes, snakkes på telefon eller på sosiale medier. Det å lære av andre er også en viktig del av kurset. I settet med filmer til studiekurset får vi presentert verktøy, arbeidsmåter, systemer og mange smarte ting fra flere svineprodusenter som kan bidra til at vi kan få litt lavere puls i hverdagen og samtidig oppnå de samme eller kanskje bedre resultater i drifta.

Du finner alle filmene på YouTube: 

Motivasjon for endring og kontinuerlig forbedring

System, orden og smarte ting

Planer, mål og resultater

Bruk av tavler

Svinn i svineproduksjonen

Verdistrømsanalyse

Systematisk problemløsing i svineproduksjonen

Arbeidsflyt, sjekklister og arbeidsbeskrivelser

Her er hele kanalen: Jobb smart - tid spart 

Det er lagt opp til fire samlinger:

  1. I første studieenhet presenteres Lean kort som verktøy og arbeidskultur for kontinuerlig forbedring. Her får du vite hvorfor vi skal bruke Lean i landbruket og hva du som svineprodusent kan opp. Motivasjon for endring og systemet 5S for å skape system og orden, samt tips til smarte ting er også en del av første samling. 
  2. Andre samling omhandler planlegging og oversikt. De besetningene som lykkes er ikke nødvendigvis de som jobber mest, men er ofte de har gode planer, systemer og rutiner for det som skal skje. Bruk av ulike planverktøy, tavler og målstyring er tema i denne delen av studiekurset.
  3. Tredje studieenhet tar for seg kunder, kundekrav, svinn, analyser og forbedringsforslag. Det sentrale i Lean og kontinuerlig forbedring er å finne og fjerne svinn i arbeidsprosesser, slik at vi får mest mulig verdiskaping ut av den tiden vi bruker i svineproduksjonen. Det fokuseres på ulike typer svinn, verdistrømsanalyse, og vurdering prioritering av forbedringstiltak i denne delen av kurset. 
  4. Siste kapittel omhandler arbeidsflyt, systematisk problemløsing og standardisering. Ved å fjerne flaskehalser, hindringer, avbrytelser, stopp og improvisasjoner får vi arbeidsoppgavene til å flyte på en bedre måte. Ved å forbedre og standardisere arbeidsprosessene kan vi gjøre ting på en smartere og mer effektiv måte. God opplæring, forklaring og involvering av medhjelpere er viktig. Lagerstyring, sjekklister og arbeidsbeskrivelser er også en del siste studieenhet.

Studieopplegget er godkjent av Studieforbundet Næring og Samfunn til bruk i studiering. For å få tilskudd, må hver enkelt ringleder rapportere gjennom studieforbundets web-baserte program, KursAdmin. For mer informasjon se: http://www.naeringogsamfunn.no/.

Årets studiehefte koster kr 200 + porto (mva. kommer i tillegg dersom det ikke er sluttbruker som faktureres) og kan bestilles hos Norsvin på e-post til norsvin@norsvin.no.  Bestill nå, og kom i gang med motiverende og sosiale studieringer.

Viktig merknad:

I studieheftet er bruk av arbeidsbeskrivelser ett av temaene som tas opp. I denne forbindelse er det gjengitt eksempel på en arbeidsbeskrivelse i et slaktegrishus.  Her er det beskrevet bruk av diesel ved halebiting. Norsvin vil gjøre oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke diesel til gris, verken i forbindelse med halebiting eller i andre situasjoner.

Råd om forebygging og tiltak ved utbrudd av halebiting er å finne på Animalias nettside:  http://animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-svin/Dyrevelferd/Halebiting/