Kan tjenestedesign øke lønnsomheten?

Kan tjenestedesign øke lønnsomheten?

Design er mer enn hvordan ting ser ut: Norsvin har fått støtte av Designrådet til et prosjekt som omhandler innovasjon av tjenester. Prosjektet har fått navnet «Svinaktig god lønnsomhet – økt produktivitet for svineprodusentene».

I prosjektet skal det utvikles nye konsepter for hvordan Norsvin kan bidra til ytterligere verdiskaping for svineprodusenten og målet er at flere produsenter evner å ta ut potensialet som ligger i genetikken.

Det ligger store investeringer bak Norsvin og Topigs Norsvins felles produkter. Men hvordan støtter vi opp om produktene våre? Hva er “beste praksis” og hvorfor er det så store forskjeller i produksjonseffektivitet mellom besetningene?

Dette er noe av bakteppet for at Norsvin ønsket å se på alternative tilnærmingsmetoder, og søke innovasjonsstøtte fra Designrådet til en såkalt Designpilot (DIP). Vi vil se på om det er mulig å utnytte potensialet i det ressursgrunnlaget vi besitter på en ny måte, i ny kontekst eller kanskje i kombinasjon med andres ressurser, for å bidra til høyere lønnsomhet i produksjonen.

Norsvin fikk god hjelp av BioSmia og prosjektleder Tone Blixøen i utarbeiding av søknad og i første fasen av prosjektet. Gjennom DIP-midlene, som administreres av DOGA, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, har vi fått til sammen 460 000 kroner, og prosjektet går frem til september 2017.

Les mer (Wikipedia): Hva er tjenestedesign?

Les mer (Heidner): BioSmia help secure design pilot funding for Norsvin

 

Illustrasjon designpilot

Kan design hjelpe Norsvin til å ta ut større potensial i vårt ressursgrunnlag? Målet er å utvikle et innovativt og helhetlig konsept som kan bidra til å øke lønnsomheten.