Korrekte slaktevekter

Korrekte slaktevekter

Vi opplever store variasjoner mellom produsenter når det gjelder hva som vil være riktig slaktevekt, - alt avhengig av fall i kjøttprosent, marginalt fôrforbruk, fôrpris og slakterienes prisprofil. Norsvins marginalberegninger viser at du både kan tape og tjene på å øke slaktevekta. Det er derfor svært viktig å følge med i egen besetning.

Ut fra erfaringstall vil de fleste slaktegrisbesetningene befinne seg innenfor intervallene som vises i tabell 1.  Vi har her gått ut fra dagens prisnivå når det gjelder kraftfôr (kr 3,02 pr Fen) og svinekjøtt (kr 24,55 pr kg). Lavere fôrpris og/eller høyere pris på slakt kan forbedre lønnsomheten ved økt slaktevekt.

Tabell 1. Marginalverdien i kr  pr slaktegris ved å endre slaktevekta fra 80 til 81 kg.

FEn/kg tilvekst

for én ekstra kg

Endringer i kjøttprosent fra 80 – 81 kg slaktevekt
- 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25
3,50 5,77 4,15 2,53 0,91
3,75 4,66 3,04 1,42 - 0,20
4,00 3,55 1,93 0,31 - 1,31
Fall i kjøttprosent

Gjennomsnittstallene fra Ingris viser at kjøttprosenten i gjennomsnittlig faller med 0,13 %-poeng ved å gå fra 80 til 81 kg slaktevekt. Tilsvarende tall for Noroc viste 0,16 %. Vi har svært lite tall når det gjelder kjønn, men Felleskjøpet Fôrutvikling har via 8 forsøk på Noroc oppsummert i figur 1. Denne viser at kastratene faller opp mot 0,3 %-poeng på dette vektnivået.

Figur 1. Endring i kjøttprosent etter kjønn (Kilde: Felleskjøpet Fôrutvikling)

 

Økt fôrforbruk

Tall fra de samme forsøk hos Felleskjøpet Fôrutvikling viser at purkene i snitt brukte 3,29 Fen/kg, mens kastratene 3,80 Fen/kg for å vokse 1 ekstra kg levendevekt på dette vektnivået.

Figur 2. Marginalt fôrforbruk avhengig av kjønn (Kilde: Felleskjøpet Fôrutvikling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon

Følg med i egen besetning. For mange kan det være nyttig å redusere slaktevekten, spesielt for kastratene. Tommelfingerregel:

• kastrater 75-80 kg slaktevekt

• purker 80-85 kg slaktevekt