Lagersalg studiehefter

Lagersalg studiehefter

Vi har endel tidligere studiehefter på lager, og disse selges nå til sterkt reduserte priser. Heftene selges for kun kr 50 per stk (+porto). For mange av heftene er det nå siste mulighet til å skaffe seg et eksemplar!

Frakt kommer i tillegg. Send bestilling på epost til norsvin@norsvin.no

 

 
Bli vis på fôring av gris - forside studhefte

Bli vis på fôring av gris (2012). Studieheftet gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen, ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige. Det gis konkrete og praktiske tips fra eksperter på de ulike tema. Det er også intervjuer med produsenter. Oppgavene som skal løses, gir hver enkelt deltager mulighet til å gjøre egne tiltak for å bedre eget resultat i svineproduksjonen. Se video som er laget til studieheftet på Youtube.

 

Pris: 50 kr

Grisehus for framtida

Grisehus for framtida (2011) Nybygg eller ombygging av eksisterende hus er blant de tyngste investeringene en svineprodusent kan gjøre. De valgene man tar før og underveis i byggingen skal man leve med i mange år fremover. De har stor betydning for velferd hos dyr og mennesker og vil påvirke driftsøkonomien i overskuelig framtid. Når du skal bygge er det viktig at du finner løsninger som passer for deg og din produksjon.

 

Pris: 50 kr

Sjekkheftet

Sjekkheftet (2010) Målet med dette kursheftet er at svineprodusentene skal komme sammen for å diskutere rutiner og dele erfaringer med hverandre. Dette skal føre til bedre rutiner som igjen skal sikre lønnsomhet gjennom stabile og gode resultater i grisehuset. Dette bør bidra til en bedre og tryggere hverdag for svineprodusentene.

Pris: 50 kr

Sterk-i-troen

Sterk i troen - på fôrregistrering (2009)Tittelen på studieheftet taler godt for seg selv. Heftet er utviklet av Norsvin og har som mål å bedre økonomien hos hver enkelt produsent gjennom økt forståelse for fôrregistrering og økt kunnskap rundt fôring.

Pris: 50 kr

Avl

Delta for fremtida - studiehefte om avl (2008)Heftet er utviklet av Norsvin og tar sikte på å øke forståelsen av og interessen for norsk svineavl. Gjennom kurset vil svineprodusenten se nytten av Norsvin sitt avlsarbeid og ikke minst se verdien av eget arbeid i grisehuset.

 

Pris: 50 kr